Audyt Amfori BSCI w Arlen S.A

Audyt Amfori BSCI w Arlen S.A

„ Nasza firma otrzymała najwyższą ocenę w audytowanym obszarze dotyczącym praw człowieka i ochrony środowiska w globalnych łańcuchach  dostaw-  amfori BSCI”

Amfori BSCI to standard audytowy opracowany przez organizację Amfori, globalne stowarzyszenie biznesowe na rzecz otwartego i zrównoważonego handlu. Jego głównym celem jest promowanie społecznie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw w międzynarodowej wymianie handlowej.

Podczas audytu Amfori BSCI sprawdzane były różnorodne obszary, obejmujące m.in.:

  • Przyzwoite godziny pracy, uczciwe wynagrodzenie, BHP.
  • Zaangażowanie i ochrona pracowników, w tym wolność zrzeszania, brak dyskryminacji, godziwe wynagrodzenie i godziny pracy, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Ochrona środowiska oraz etyczne działanie w biznesie.
  • Legalność zatrudnienia oraz brak przymusu pracy.
  • Systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną oraz ich efekt kaskadowy w łańcuchu dostaw Zakaz zatrudniania dzieci i ochrona młodocianych pracowników.

Amfori BSCI jest krokiem nie tylko krok w stronę lepszego zarządzania, ale także szansą na uczestnictwo w globalnym ruchu ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Udostępnij post