Referencje

„...Przedmioty wykonane były należycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie określonym w umowie.” Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji

KlienciZ rozwiązań Arlen Textile Group skorzystało już wielu klientów z różnych branż.

Kilkanaście lat doświadczenia na rynku, profesjonalna wiedza ekspertów Grupy Arlen oraz mnogość zrealizowanych dostaw przekładają się na zaufanie i satysfakcję ogromnej rzeszy klientów.

Klienci Arlen Textile Group:
 • Wojsko
 • Policja
 • Straż Pożarna
 • Straż Miejska
 • Firmy kurierskie
 • Poczta
 • Służby obsługujące i kontrolujące transport drogowy, lotniczy, kolejowy
 • Firmy transportowe
 • Zakłady petrochemiczne
 • Stacje paliw
 • Zakłady przemysłu ciężkiego
 • Zakłady produkcji spożywczej
 • Sieci hipermarketów
 • Zakłady farmaceutyczne
 • Służby zdrowia
 • Zakłady gastronomiczne, hotele
 • Firmy rentalowe