Referencje

O sukcesie firmy i jakości oferowanych przez nią usług najlepiej świadczą Klienci. Arlen Textile Group może poszczycić się listami referencyjnymi od wielu polskich i międzynarodowych firm.

Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić pisemne rekomendacje od naszych Klientów. Zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, jest dla nas nieocenione. Nasza, często wieloletnia, współpraca procentuje stale powiększającym się gronem lojalnych Nabywców.

Nic nie cieszy nas bardziej niż dobre opinie, które otrzymujemy od Klientów. Zadowolenie z naszych produktów i usług jest najlepszym certyfikatem jakości. Szanujemy i wysoko cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci.

Zachęcamy do zapoznania się z referencjami wystawionymi przez naszych Klientów.


...Zaoferowana pomoc i wrażliwośc na potrzeby drugiej strony oraz gotowość do realizacji działań wspierających naszą formację pozwoliły znacznie przyspieszyć proces przygotowywanej akcji oraz dostarczenie na czas pomocy przedstawicielom służb mundurowych Ukrainy. Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji
...Umowy zawarte na wykonanie i dostawę (…) przedmiotów umundurowania zostały zrealizowane terminowo i bez zastrzeżeń jakościowych oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi. Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
...Przedmioty wykonane były należycie, zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi oraz w terminie określonym w umowie. Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji
...Współpraca z firmą ARLEN S.A. układała się bardzo dobrze, dostawy zostały zrealizowane należycie i terminowo, zgodnie z oczekiwaniami naszego klienta. IBS Polonia Sp. z.o.o.
...Umowę zrealizowano bez zastrzeżeń w terminie, zgodnie z wymogami jakościowymi określonymi w dokumentacji techniczno-technologicznej oraz z należytą starannością. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
...Jednostka Wojskowa 4228 (…) informuje, że firma ARLEN S.A. zrealizowała w 2013 roku zamówienie, którego przedmiotem była dostawa Kombinezonów Ćwiczebnych w ilości 3 494 sztuk (…). Dostawa zrealizowana przez firmę ARLEN S.A. na rzecz JW. 4228 została wykonana terminowo i zgodnie z zapisami umowy. Jednostka Wojskowa Nr 4228
...Firma z powodzeniem obsługuje naszych blisko 1 500 stacji paliw i ponad 8 tys. pracowników, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Terminowo wywiązuje się z zamówień i szybko reaguje na zamówienia awaryjne w krótkim czasie dostarczając odzież,(np. dla nowo przyjętych pracowników). Kilkuletnia współpraca z ARLEN-em pozwala na stwierdzenie, że jest to firma nowoczesna, prężna, szybko reagująca na oczekiwania i wymagania klienta. Odzież uszyta przez ARLEN jest nowoczesna, estetyczna o wysokiej jakości wykonania. PKN Orlen S.A.
...DPD Polska Sp. z o.o. potwierdza niniejszym wieloletnią współpracę z firmą ARLEN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10 (…). Dotychczasowa współpraca w pełni potwierdziła fachowość firmy ARLEN, dostarczana odzież charakteryzuje się wysoką jakością surowców oraz starannym wykonaniem. DPD Polska Sp. z o.o.
Arlen Marlen Rentocare Optex Tailor-ATG Tailor-ATG