Technologie

Tworzymy Technologię Przyszłości

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nasze produkty przechodzą zwycięsko przez najcięższe próby.

Nasi klienci jako pierwsi korzystają ze zdobyczy badań naukowych w dziedzinie technologii produkcji tekstyliów i odzieży. Najlepszym świadectwem dbałości o jakość jest fakt, że nasza odzież jest poddawana ciągłym próbom i codziennie zdaje egzamin, również tam, gdzie stawką jest zdrowie lub życie ludzkie.

Nowoczesną wiedzę technologiczną zawdzięczamy naszej partycypacji w międzynarodowych programach badawczych, licznych konferencjach branżowych oraz ścisłej współpracy z placówkami naukowymi.

Jakość bez kompromisów

Przyznane w 2001r. certyfikaty ISO 9001 i IQNet świadczą o tym, że dbamy o jakość w każdym wymiarze naszej działalności.
Nasze wyroby spełniają standardy najbardziej wymagających norm europejskich, co potwierdzają otrzymywane przez nas, liczne certyfikaty
(m.in. CIOP, CNBOP, AITEX) oraz deklaracje zgodności.